Følgeevaluering av prosjekt Styrket  involvering av pasienter, brukere og  pårørende i tilsyn 

Evaluering|

Følgeevaluering av Helsetilsynets utviklingsprosjekt "Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn". Målet med prosjektet har vært å styrke tilsynsarbeidet slik at pasienter, brukere og pårørende skal oppleve en mer tilgjengelig og åpen tilsynsmyndighet. Bedre kommunikasjon og dialog med brukere og pårørende skal gi bedre faktagrunnlag for tilsynsmessige vurderinger og avgjørelser. SINTEF har gitt innspill til justering og endringer mens arbeidet har pågått. De og har bidratt til å utvikle både prosess og sluttresultat for å fremme hensikten med utviklingsarbeidet.

  • Statens helsetilsyn
  • Jan Wilhelm Lippestad
  • SINTEF Digital
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier