Følgeevaluering av Forskningsløft i nord

Evaluering|

Forskningsløft i nord er en satsing iverksatt av Kommunal- og regionaldepartementet, sammen med Norges forskningsråd, med mål om å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor områdene arktisk teknologi og reiseliv. Gjennom FiN har det skjedd en betydelig styrking av de involverte FoU- og utdannelsesinstitusjonene i Nord-Norge. Miljøene er styrket både i omfang og i kvalitet, og er mer robuste som resultat av deltakelsen i FiN. Flere av prosjektene poengterer dessuten at effekten av programmet i form av publiseringer for alvor vil manifestere seg fra høsten 2013 og fremover, ettersom det gjerne tar ca. tre år å få forskningsresultater gjennom pipeline til publisering.

  • Norges Forskningsråd
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier