Festivalkommuner

Evaluering|

Innsikt i hvordan kommuner forholder seg til festivaler og hva som kjennetegner et godt samarbeid. Studien er kvalitativ og tar for seg 11 festivaler i distriktskommuner. Et viktig punkt er hvor godt kommuner evner å knytte tilrettelegging for festival-arrangører til stedsutvikling, omdømmebygging og profilering

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Guri Mette Vestby, Roar Samuelsen, Ragnhild Skogheim
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Dokumentstudier