Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America

Evaluering|

Evalueringen viser at programmet har skapt en god base for forskning om Latin-Amerika i Norge og at miljøene er bærekraftige etter ti år med støtte fra programmet. Programmet styrket forskningsnettverk både i Norge og med Latin-Amerika. Videre avdekker evalueringen at prosjektene har kommunisert godt med relevante brukergrupper. Ved å støtte forskningsnettverket NorLARnet har programmet bidratt til å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge. Det anbefales at NorLARnet opprettholdes slik at forskerne har en arena for interaksjon etter at forskningsprogrammet legges ned.

  • Norges Forskningsråd
  • David Regeczi, Helen Coskeran, Anneloes de Ruiter
  • Technopolis
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk