Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner

Evaluering

Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner basert på datamateriale fra norske og svenske enheter 2006-2007

VINN gruppesamtaleprogram for domfelte kvinner skal styrke livskvalitet og redusere kriminalitet og vold, samt øke bevisstheten om forholdet mellom rusmisbruk, vold og kriminalitet. Deltakerne har generelt skåret høyt på samtlige tema i VINN, hvilket indikerer at de fleste har hatt stort utbytte av programmet. Funnene indikerer at de fleste har hatt stort utbytte av programmet. De hevder å ha fått en bedre innsikt og forståelse av sin livssituasjon relatert til de temaene som ble gjennomgått i gruppene. Det er likevel viktig å være noe forsiktig med å trekke langsiktige konklusjoner fordi det ikke foreligger noen strukturert oppfølging av hvordan deltakerne i ettertid har dratt nytte av programmet.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Kriminalomsorgen

Forfatter

Per Kristian Granheim

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-91910-73-7