Evalueringsrapport

Evaluering|

Øvelse Gemini er en årlig samvirkeøvelse mellom politiet, Forsvaret og operatørselskap (er) på norsk kontinentalsokkel. Hensikten med øvelsen er å trene sivile og militære enheter i kontra-terror aksjon mot innretning til havs som ledd i den generelle beredskap for sikring av olje- og gassinstallasjonene på norsk kontinentalsokkel. Den taktiske håndteringen av slike hendelser skal håndteres av spesialstyrker fra politiet og Forsvaret. Øvelse Gemini er også en bistandsøvelse, hvor Forsvaret trener bistand til politiet. Terrorisme er kriminalitet som politiet har ansvaret for å forebygge, bekjempe og etterforske, og operasjonen ledes derfor av stedlig politimester (PM). Den primære målgruppen for øvelsen er det taktiske (utøvende) nivået. Politiet og Forsvaret øver jevnlig sammen både nasjonalt og lokalt.

  • Politi og lensmannsetaten
  • Politihøgskolen
Intervju
Observasjon