Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Evaluering|

Rapporten ser på hvordan egenerklæringsskjemaene brukes i praksis og gjør en vurdering av praksis, nytteeffekt og hensiktsmessighet.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Oxford Research
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon