Evaluering av VERDIKT

Evaluering|

Den nylig avsluttede evalueringen av det store programmet VERDIKT nevner gode innovasjonsresultater som et særlig pluss. På andre områder er evalueringen mer kritisk. VERDIKT, som ble opprettet i 2005 og avsluttes i 2014, vil i løpet av programperioden ha investert totalt 1,2 mrd. kroner i norsk IKT-forskning og utløst 550 mill. kroner fra næringslivet.

  • Norges Forskningsråd
  • Leif Jakobsen, Janne Sylvest
  • Teknologisk Institut
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk