Evaluering av utflytting av statlig virksomhet Sjøfartsdirektoratet

Evaluering|

Rapporten inngår som en del av en evaluering av utflyttingen av sju statlige virksomheter. De sju er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Medietilsynet, Konkurransetilsynet, Kystverket, Luftfartstilsynet, Post- og tele-tilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Det er gjennomført en casestudie av hver enkelt, og en komparativ analyse basert på alle casestudiene.

  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  • Lise Haaland Eriksen
  • Asplan Viak
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon