Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse

Evaluering|

På oppdrag fra Helsedirektoratet har vi evaluert to nasjonale planer for seksuell helse: handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort, og strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). De kvantitative målene med hensyn til abortrate, hiv- og soismitte er ikke nådd. Likevel gjørs det mye bra arbeid, og uten dette arbeidet er det sannsynlig at situasjonen ville vært dårligere. Vi anbefaler at innsatsen rettet mot innvandrere økes.

  • Helsedirektoratet
  • ECON
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier