Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering|

I forbindelse med regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping i 2006 og 2008 har Arbeidstilsynet fått utvidede tilsynsområder og sanksjonsmidler, i tillegg til økte bevilgninger. Ordningen med ID-kort i bygg- og anleggsnæringen trådte i kraft fra 1. januar 2008. Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk mot sosial dumping, samt ordningen med id-kort i bygg- og anleggsnæringen, er de to hovedtemanene i denne delrapporten. Den inngår i et større evalueringsprosjektav regjeringsens tiltak mot sosial dumping.

  • Arbeidsdepartementet
  • Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Anne Mette Ødegård
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier