Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land

Evaluering|

Difi har evaluert tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Følgende landanlegg omfattes: Kollsnes, Kårstø, Melkøya, Mongstad, Nyhamna, Stagentangen, Sture og Tjeldbergodden. Evalueringen tar for seg to hovedspørsmål. Er grensesnitt mellom Ptil og henholdsvis DSB og SFT hensiktsmessig? Hva er årsaken til at nåværende tilsynsordning har vist seg vanskelig å gjennomføre?

  • Arbeidsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet
  • Eivor Bremer Nebben, Peter Bøgh, Margaret Hagevik, Tormod Rødsten
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon