Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide

Evaluering|

Amathea er en privat stiftelse som har som hovedformål å gi profesjonell rådgivning/veiledning i sammenheng med uplanlagt svangerskap. Rapporten redegjør for hovderesultatene av SINTEF Helses evaluering av stiftelsen. Virksomheten er evaluert i forhold til det som er hensikten med den. Hvilke mål aktiviteten styres etter, hvilke verdier som ligger til grunn og hvilken evne organisasjonen har til å arbeide mot sine målsetninger. Evalueringsprosjektets formål er å gi oppdragsgiver et grunnlag for å vurdere fremtidig drift av tilbudet til Amathea.

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Inger B. Scheel, Stine Hellum Braathen, Jan-W. Lippestad
  • SINTEF Helse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk