Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y

Evaluering|

Troms fylkeskommune har i 2013 og 2014 gjennomført et forsøk med toukers sommerskole, og ny sentralt gitt eksamen for elever som strøk i fagene matematikk 2P og matematikk 2P-Y samme år. Formålet har vært å prøve ut om sommerskole gjør det lettere å motivere elever som har strøket til å gjennomføre. Rambøll har evaluert forsøket, og evalueringen viser at elevene selv mener de har lært mye på sommerskolen. Til sammen har 33 elever deltatt de to årene forsøket har pågått. 27 av de 33 elevene gikk opp til ny eksamen etter sommerskolen og 19 av dem bestod.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Rambøll Management Consulting
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon