Last ned som PDF

34 sider

0.24 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av skattereformen 2006

Evaluering

Evaluering av skattereformen 2006 aksjonærmodellen

Statistisk sentralbyrå er engasjert til å evaluere aksjonærmodellen, spesielt betydningen av skjermingsfradraget i forhold til å sikre at skatt på aksjonærinntekt ikke øker finansieringskostnaden ved ny, norsk egenkapital sammenliknet med andre finansieringskilder. Det er lagt vekt på aksjonærmodellens egenskaper når det gjelder nøytralitet mellom ulike finansieringsformer og mellom prosjekter med ulik risiko. Notatet gir først en kort drøfting av de teoretiske begrunnelser som er brukt for aksjonærbeskatning med skjermingsfradrag. Deretter følger en empirisk del som ser på betydningen av ny egenkapital som finansieringsform og en del som ser på omfanget av ubenyttede (framførbare) skjermingsfradrag og årsakene til at de oppstår.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Statistisk sentralbyrå

Forfatter

Erik Fjærli

Språk

norsk (bokmål)