Evaluering av samiske språksentre

Evaluering|

Samiske språksentre er viktige samiske institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. De bidrar til å styrke kompetansen i samisk språk og kultur,skaper språkarenaer, og kan virke identitetsskapende for den samiske befolkningen i sine virkeområder. Denne evalueringen tar for seg ti samiske språksentre, etablert i perioden 1994-2009.

  • Sametinget - administrasjonen
  • Vigdis Nygaard, Áila Márge Varsi Balto, Marit Solstad, Karl Jan Solstad
  • Norut Alta - Áltá
Intervju
Dokumentstudier