Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering|

Denne rapporten evaluerer samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene. Evalueringen omfatter perioden fra kunstneravtale ble gjort gjeldende i 2006 og ut 2011, og gir et grunnlag for vurdering av en videreførelse av avtalen etter de første 8 år. I evalueringen vurderes avtalens form og ulike tiltak som inngår, de økonomiske rammene, forhandlingspartene, samt hvordan forhandlingsprosessen foregår. Videre vurderes ulike effekter kunstneravtalen har hatt på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.

  • Sametinget - administrasjonen
  • Vigdis Nygaard, Áila Márge Varsi Balto
  • Norut Alta - Áltá
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk