Evaluering av rusreformen

Evaluering|

Rusreformen innebar at staten overtok eierskapet til behandlingstiltakene innen rusfeltet, som en del av spesialisthelsetjenesten. Rusmiddelmisbrukerne fikk fra samme tid pasientrettigheter etter pasientrettighetsloven, på linje med andre pasienter i spesialisthelsetjenesten. Reformen har hatt betydning både for rusmiddelmisbrukerne, spesialist-institusjonene og for helse- og sosialtjenesten i kommunene. Ytterligere virkninger av reformen vil sikkert komme til å bli mer synlige i årene framover.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Terje Lie, Sverre Nesvåg
  • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk