Evaluering av ordninger for frivillig retur

Evaluering|

Oslo Economics har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert effekten av frivillige returprogrammer, med særlig vekt på programmene VARP, FSR, IRANA, IRRINI og Økt reintegreringsstøtte for barnefamilier.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Oslo Economics AS
Intervju
Statistikk