Evaluering av mineralloven

Evaluering|

Evalueringsutvalget har med bakgrunn i mandat fra NFD vurdert hvordan mineralloven med forskrifter fungerer. Utvalgsarbeidet har hatt en akademisk inngang. Utvalget foreslår at departementet vurderer omfattende endringer i loven. Blant de viktigste temaene er samiske spørsmål, mer enhetlig system for behandling av søknader (i eksisterende lov er det ulik behandling for statens mineraler og grunneiers mineraler) og bedre koordinering og samordning med andre lover og andre myndighetsprosesser.

  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Ernst Nordtveit, Katrine Broch Hauge, Klaus Mohn, Knut Einar Rosendahl
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk