Evaluering av måloppnåelse og Oljedirektoratets dataforvaltning

Evaluering|

Olje- og energidepartementet har hatt en ekstern gjennomgang av Oljedirektoratet (OD) som dekker evaluering av måloppnåelsen knyttet til målet om å være et nasjonalt sokkelbibliotek og spre fakta og kunnskap, dataforvaltningens kostnadseffektivitet, hvor godt OD etterlever regjeringens ambisjoner for digitalisering, samt status for arbeidet med informasjonssikkerhet.

  • Olje- og energidepartementet
  • Henning Denstad, Trond Aasland, Kristina Wifstad, Sveinung Fjose
  • A-2 Norge, Menon Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier