Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet

Evaluering|

Kompetanseprosjekt er én blant mange søknadstyper i Forskningsrådet særlig rettet mot de velutviklede delene av norsk næringsliv og forskning. Kompetanseprosjekt er en søknadstype karakterisert ved en rekke spesielle krav og kriterier til søkerne, som har vært benyttet i mer enn 10 år og i over 20 programmer i Forskningsrådet. Evalueringen viser at blant Forskningsrådets søknadstyper ligger Kompetanseprosjekt tettest på søknadstypene Forskerprosjekt (FP) og Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Mens Forskerprosjekt er spesielt rettet mot finansiering av forskningsdrevne prosjekter er Innovasjonsprosjekt designet for næringsrettede prosjekter.

  • Norges Forskningsråd
  • Damvad
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk