Evaluering av Klimasats

Evaluering|

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren, som administreres av Miljødirektoratet og finansieres gjennom bevilgninger fra Klima - og Miljødepartementet. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke om midler.

  • Miljødirektoratet
  • Annegrete Bruvoll, Kaja Høiseth-Gilje, Christian Grorud, Simen Pedersen
  • Menon Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier