Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten

Evaluering|

Evaluering av bedriftsnettverkstjenesten i perioden 2009-2013. Bedriftsnettverkstjenesten skal bidra til flere vekst-kraftige bedrifter og mer innovative næringsmiljø gjennom å støtte strategisk samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter. Tjenesten er fleksibel og tilgjengelig og har høy addisjonalitet. Tjenesten oppleves også som relevant både for kundebedriftene og Innovasjon Norges distriktskontor. Tjenesten har ifølge bedriftene selv god måloppnåelse i form av tilgang til nye markeder og bidrag til innovasjon, samt endret ad-ferd gjennom økt samhandling. Tjenesten har ført til økt samarbeid.

  • Innovasjon Norge
  • Damvad
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk