Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1

Evaluering|

Kunnskapsdepartementet ga i juli 2006 NOKUT i oppdrag å evaluere alle to- og treårige ingeniørutdanninger som følger rammeplanen. Utdanninger ved 19 høgre utdanningsinstitusjoner er evaluert. Med utgangspunkt i departementets oppdragsbrev utarbeidet NOKUT høsten 2006 en plan for evalueringen. Hovedmålet med evalueringen har vært å bidra til kvalitetsutvikling innenfor norsk ingeniørutdanning.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Birgitta Stymne, Mads Nygård, Kai Borre, Annett Lundsgaard, Sam Zarrabi
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier