Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter

Evaluering|

Evaluering av innføring av nye læreplaner for språklige minoriteter. Læreplan i grunnleggende norsk for elever som har særskilt språkopplæring.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Rambøll Management Consulting
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon