Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig

Evaluering|

I denne rapporten evalueres Husbankens boligtilskudd til funksjonshemmede og eldre. Tilskuddet skal i følge målsetningen bidra til "at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. " De sentrale problemstillingene i evalueringsprosjektet er: Hvem får tilskuddene? Hvor mye tilskudd er gitt? Hva brukes tilskuddene til?

  • Den Norske Stats Husbank
  • Siri Ytrehus, Mary Ann Stamsø, Steinar Østerby
  • Norges byggforskningsinstitutt
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier