Evaluering av Høykom III

Evaluering|

Høykomprogrammets hovedmål er å bidra til utvikling og fornying av offentlig forvaltning gjennom utbygging og bruk av bredbånd. Evalueringen har særlig fokus på Høykom som strategisk virkemiddel, samt på inneværende programperiode (Høykom III). Målet med evalueringen er først og fremst å utarbeide et grunnlag for å vurdere en eventuell videreføring av programmet når Høykom III utløper i 2007.

  • Norges Forskningsråd, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  • Tone Ibenholt, Jan Sørgård, Oddbjørg Bakli
  • Statskonsult
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk