Evaluering av handlingsprogram for universell utforming

Evaluering|

Handlingsprogrammet for universell utforming ble gjennomført i årene 2002-2004. Det hadde som målgrupper beslutningstakere og ansatte på alle nivåer i offentlig forvaltning. Siktemålet var bevisstgjøring og opplæring samt å bidra til gode løsninger i praksis. Det området som har den sterkeste virkningen av programmet er forsøksprosjekter. Siden fokus her har vært nettopp å nedfelle universell utforming i de fysiske omgivelsene eller i styringsdokumenter, har programmet satt spor.

  • Miljøverndepartementet
  • Martin Hanssen, Lene Schmidt
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Dokumentstudier