Evaluering av FUGE

Evaluering|

Den generelle konklusjonen er at programmet er vellykket, og at programmet som et strategisk forskningsprogram har været en nasjonal suksess: Det har løftet norsk forskning, det har skapt kommersiell verdi, og det har fastsatt en samfunnsmessig robust nyskapning. Evalueringen understreker at det har betydning for forskningsmiljøene og næringslivet i Norge at man i FUGE har fastslått klare forskningspolitiske visjoner og tenkt langsiktig – med en programperiode på knappe ti år er det selv i internasjonale sammenhenger snakk om et meget langsiktig perspektiv for et forskningsprogram. De prinsipper bør fortsatt være grunnleggende i de norske strategiske satsingene.

  • Norges Forskningsråd
  • Damvad, ECON
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk