Evaluering av forsterket avdeling

Evaluering|

Rapportens hovedanbefalinger er delt i tre kategorier; anbefalinger for mottakene, anbefalinger for UDI (internt) og anbefalinger hvor UDI er initiativtaker, men hvor operasjonaliseringene kan ligge til andre deler av forvaltningen. Anbefalingene omfatter formelle, relasjonelle og ressursmessige forhold.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Agenda utredning & utvikling
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk