Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd

Evaluering|

Evalueringen besvarer følgende spørsmål: • Oppleves det nye forsøksrammetilskuddet som økt frihet? • Endres de lokale prioriteringene? • Produseres tjenestene billigere? • Endres administrasjon og saksbehandling i forsøkskommunene? • Endres politikerrollen vs administrasjonens rolle? • Endres engasjementet for lokalpolitikken blant innbyggerne? • Merker innbyggerne noen endringer på tjenestetilbudet?

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Lars Håkonsen, Trond Erik Lunder, Knut Løyland
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Spørreskjema