Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern

Rapport Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern Kommunal- og regionaldepartementet har siden 2002 gitt tillatelse til gjennomføring av 13 forsøk med interkommunale samarbeid om barnevern. Formålet med forsøkene er blant annet å styrke og

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet