Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler

Evaluering|

Vi analyserer konkurransevirkninger av Forbrukerrådets prisportaler for strøm, finansielle tjenester og tannlegetjenester. Portalene er ment å fremme konkurransen gjennom å opplyse forbrukerne om prisene i markedet. Forbrukere som benytter en dyr leverandør, får da et motiv til å bytte til en med lavere pris. Konsistent med dette, finner vi tendenser til økt bytte etter at portalene ble innført, og lavere gjennomsnittspris. Det er likevel vanskelig å konkludere med særlig grad av sikkerhet. En viktig anbefaling er å samle inn tilstrekkelig med data før den nye dagligvareportalen blir innført.

  • Forbrukerrådet
  • Steinar Strøm, Vivian Dyb, Øystein Hernæs, Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
Statistikk