Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

Evaluering|

Siva SF er et statsforetak underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Siva er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Sivas hovedmål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. I denne rapporten evalueres Sivas eiendomsvirksomhet gjennom perioden 2004-2013. Sivas virksomhet ble sist evaluert i 2010, men i denne evalueringen konsentrerte man seg primært om den innovasjonsrettede virksomheten. Evalueringen konkluderte likevel, relativt utvetydig, med en positiv vurdering av Sivas eiendomsvirksomhet.

  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Erik W. Jakobsen, Kaja Høiseth-Gijle, Erlend Aagesen, Leo A. Grünfeld, Heidi Ulstein
  • MENON Business Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon