Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper

Evaluering|

Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) har som overordnet mål å styrke språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever. Evalueringen skal blant annet gi innsikt i bruk og opplevelse av nytte og relevans av tiltakene. Dette er en delrapport. Sluttrapport kommer i 2020.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Jarmila Bubikova-Moan, Berit Lødding, Hanne Næss Hjetland, Kristin Rogde
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon