Evaluering av bærekraftig reisemål

Evaluering|

Merkeordningen Bærekraftig Reisemål har gitt deltakende reisemål et verktøy for systematisk arbeid med og for en bærekraftig utvikling. Gjennom ordningen har destinasjonsselskap, reiselivsaktører og kommunene fått en ramme for et konstruktivt samarbeid og de deltakende reisemålene opplever økt lokalt engasjement for reiseliv og bærekraft. Utfordringer er bl. a. hvordan arbeidet på reisemålene skal finansieres og hvordan merket kan gjøres bedre kjent.

  • Innovasjon Norge
  • Karin Ibenholt, Hanne Toftdahl, Annegrete Bruvoll, Christian Grorud, Oscar Haavardsholm
  • Vista Analyse
Intervju
Spørreskjema