Evaluation

Evaluering|

Rapporten ser på fem hovedspørsmål, 1. hvordan integrasjonspotensialet nyttes ved utvalg av flyktninger. 2. Hvordan organisasjonsmessige endringer har påvirket praksis og rutiner ved valg av flyktninger. 3. Er det problematisk å bruke integrasjonspotensialet som utvalgskriterie. 4. Utfordringer og dilemmaer det er nødvendig å klargjøre eller forske mer på. 5. De nye retningslinjene for gjenbosetting i Norge.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Woon Long Litt
  • Long & Olsen
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon