Evaluation Series of NORHED Higher Education and Research for Development

Evaluering|

Evalueringsavdelingen har initiert en følgeevaluering av NORHED som følger programmet fra starten. Målet med følgeevalueringen er å bidra til læring innenfor feltet høyere utdanning og utvikling for å sikre at framtidige investeringer kan bidra mer effektivt til kapasitetsutvikling av høyere utdanningsinstitusjoner. I den første studien har evalueringsteamet benyttet eksisterende forskning på kapasitetsutvikling for å utvikle en endringsteori for programmet. Denne generelle endringsteorien er også sammenlignet med NORHEDs implisitte endringsteori for å se i hvilken grad programmet er utviklet i tråd med eksisterende forskning på feltet. Evalueringsteamet konkluderer med at NORHED har et potensiale for å bli et vellykket program, men at suksess delvis avhenger av faktorer som er utenfor programmets kontroll. Grunnet denne usikkerheten anbefaler evalueringsteamet at det samles inn baselinedata for å sikre at beslutningstakere har tilstrekkelig informasjon om programmet virker som tiltenkt.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Development Portfolio Management Group (DPMG)
Intervju
Dokumentstudier