Evaluation of the Social Sciences in Norway

Evaluering|

Evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning - panelrapport om statsvitenskap. Rapporten inneholder funn, vurderinger og anbefalinger til institusjoner, Norges forskningsråd og departementene.

  • Norges Forskningsråd
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk