Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)

Evaluering|

Evaluering av ordningen Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Formålet med evalueringen var todelt: 1) Undersøke om SFI-ordningen så langt har oppfylt de overordnede mål og forventninger som ble satt ved etableringen. 2) Få innspill på tilpasninger og endringer for ytterligere utvikling av ordningen sett i lys av den omstilling og endring som skjer nasjonalt og internasjonalt.

  • Norges Forskningsråd
  • Damvad, RAND Europe
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk