Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)

Evaluering|

Evaluering av fri prosjektstøtte. Den konkluderer med at FRIPRO er et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Det har positiv innvirkning på rekruttering, karriereutvikling, internasjonalt samarbeid og kjønnsutjevning.

  • Norges Forskningsråd
  • Liv Langfeldt, Inge Ramberg, Gunnar Sivertsen, Carter Bloch, Dorothy S. Olsen
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Intervju
Spørreskjema