Evaluation of the CLIMIT Programme

Evaluering|

Vår hovedkonklusjon er at CLIMIT-programmet har vært svært viktig i stimuleringen av relevante FoU-aktiviteter og at det har vært oppnådd viktige resultater, både blant Gassnova-finansierte prosjekter og prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Mange interessante ideer og prospekter for videre FoU-aktiviteter har blitt utviklet. Noen av forskningsaktivitetene kan vise seg til å være nestegenerasjonsteknologier med applikasjoner også utenfor CCS-verdikjeden.

  • Norges Forskningsråd
  • Oxford Research, THEMA Consulting Group
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk