Evaluation of Norwegian Multilateral Support to Basic Education

Evaluering|

Evalueringen tar for seg norsk støtte til grunnutdanning gjennom Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning, GPE, i hovedsak i perioden 2009-2013. Den vurderer både bistandseffektivitet (resultater), bistandsforvaltning og finansiering av utdanning i 10 land; Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal og Zambia. Alle landene var gjenstand for deskstudier, og i fire av landene (Etiopia, Malawi, Madagaskar og Nepal) ble det i tillegg gjennomført intervjuer. Det ble lagt særskilt vekt på tre utdanningsmål som er viktige for landene, men som også Norge har vært særskilt opptatt av; kvalitet (økt læringsutbytte), likestilling og inkludering av marginaliserte grupper. Formålet med evalueringen er å bidra til mer kunnskapsbaserte beslutninger om politikk- og programutforming i Norge samt i Unicefss og GPE, med et fokus både på ansvarliggjøring og læring.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Development Portfolio Management Group (DPMG)
Intervju
Dokumentstudier