Last ned som PDF

222 sider

2.74 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans, vol. 2

Evaluering

Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans, vol. 2

Evalueringa omfattar norsk støtte frå 1991 og fram til i dag, som totalt har vore på om lag 10 milliardar norske kroner. Rapporten konkluderer med at den norske bistandsporteføljen i dei tre case landa Bosnia-Herzegovnia, Kosovo og Serbia i det store og heile har nådd sine mål, mykje takka vere bruken av norske organisasjonar i planlegging og iverksetjing av prosjekt. Fordelen med denne tilnærminga har i følgje rapporten vore raske vedtak, lett og uformell tilgang til samarbeidspartnarane, god kontroll og at UD har kunne leggje press på aktørane om å levere som avtalt. Men den einsidige fokuseringa på fleksibilitet og rask tilgang til ressursar har gått ut over meir langsiktige verknader.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Scanteam AS

Forfattere

Arne Disch, Atle Karlsen, Liv Moberg og Endre Vigeland

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-506-7