Evaluation of Norwegian Business-related Assitance

Evaluering|

Dette er en evaluering av norsk støtte til næringsutvikling på Sri Lanka. Rapporten inngår i en større evaluering av norsk støtte til næringsutvikling som har som hovedformål å dokumentere og vurdere tidligere gjennomføring og resultat. I tillegg var oppgaven å analysere mulighetene for å forbedre bistanden både i tidligere og nye partnerland, samt gi råd om fremtidig policy og retningslinjer.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • DevFin Advisers
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon