Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study

Evaluering|

Den norske støtten til næringslivsutvikling over de siste 10-15 årene har anslagsvis skapt 10 000 arbeidsplasser i den formelle sektoren og 100 000 i den uformelle sektoren, i tillegg til støtte til et ukjent antall selvsysselsatte. Norsk støtte til mikrofinans har nådd mellom en halv og en million personer i de fire landene som er undersøkt – Uganda, Sri Lanka, Bangladesh og Sør Afrika. Dette er rapporten om Bangladesh.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • DevFin Advisers
Intervju
Dokumentstudier