Et lag rundt eleven

Evaluering|

I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder utviklingsarbeidet for å fremme tverrprofesjonelt samarbeid i skoler og kommuner, gjennom en bestemt struktur og medvirkningsbasert metodikk. LOG-modellens effekter og implementeringsprosesser evalueres i undersøkelsen.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Ira Malmberg-Heimonen, Anne Grete Tøge, Selma Therese Lyng, Elin Borg, Øyvind Pålshaugen, Vidar Bakkeli, Christian Wittrock, Hanne Christensen, Torbjørn Lund, Knut Fossestøl, Sehrish Akhtar
  • Universitetet i Tromsø (UiT), OsloMet - storbyuniversitetet
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon