En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet