En ny rolle for NAV i fengsel

Evaluering|

"Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram" ble igangsatt i 2009. Formålet var å finne frem til gode modeller for tilbakeføring. Disse modellene skal sikre kontinuitet og integrerte tjenesteforløp i overgangen fra fengsel til frihet.

  • Arbeids- og velferdsetaten, Justis- og beredskapsdepartementet
  • Angelika Schafft, Kjetil Frøyland, Øystein Spjelkavik
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Observasjon